Ubezpieczenie samochodu – rozwiązanie umowy OC

ubezpieczenie samochodu rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy OC samochodu, kara za brak OC, spóźnione OC kara, Rzecznik Ubezpieczonych, naprawy nadwozi Białystok, naprawa samochodu Białystok

Ubezpieczenie samochodu – rozwiązanie umowy wcale nie jest tak popularnym tematem, bo okazuje się, że większość podchodzi do tematu, na zasadzie „zapłaciłem, mam z głowy”. Jednak czasem okazuje się, że wybory nie są optymalne. Jak rozwiązać umowę z ubezpieczycielem? Kiedy rozwiązać umowę z ubezpieczycielem? Jakie są podstawy do rozwiązania umowy OC i jakie są konsekwencje takich działań? Dziś przybliżymy ten temat. Czytaj uważnie, bo ta wiedza może przydać Ci się w przyszłości.

Każdy kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC. Tak naprawdę warunki podstawowe we wszystkich firmach ubezpieczeniowych są takie same, wszak reguluje je ustawa. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają róże umowy przez wzgląd na warunki dodatkowe, dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zazwyczaj sprawdzamy kilku ubezpieczycieli i wybieramy najbardziej pasująca nam opcję. Nie oszukujmy się – czasem kwoty ubezpieczenia są drastycznie różne. Zdarza się, że podpisana umowa ubezpieczenia OC nie spełnia naszych założeń. Może znaleźliśmy lepsze ubezpieczenie samochodu. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może umożliwia wtedy dokonanie zmiany. Zaczynamy zastanawiać się nad wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia, a docelowo nad rozwiązaniem umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC samochodu jest mega ważne z punktu widzenia rynku, gdyż o wypadek czy kolizję drogową tak naprawdę nietrudno. Wystarczy tylko chwila nieuwagi. Pokrzywdzony kierowca dzięki ubezpieczeniu OC sprawcy nie musi obawiać się o koszty spowodowane naprawą. Zatem może on dochodzić swoich praw z zakładu ubezpieczeń sprawcy, bo wie, że pieniądze na naprawę auta są dla niego zarezerwowane, bez względu na bieżący status majątkowy sprawcy. Warto wiedzieć, że każda umowa OC zawierana jest na 12 miesięcy i w sytuacji, gdy zaprzestanie się opłacania składek, otrzymuje się karę umowną w wysokości zawartej w podpisanej umowie.

Ubezpieczenie samochodu – rozwiązanie umowy. Co trzeba wiedzieć?

Jeżeli chcemy wypowiedzieć umowę, musimy tego dokonać najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu obowiązującej polisy, przy czym należy to zrobić na piśmie. Jest to kluczowe i można tego dokonać za pośrednictwem poczty, kuriera czy nawet faksem. Jeżeli nie wypowiesz umowy ubezpieczenia, polisa OC zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Jest to zabiec celowy – by utrzymać ciągłość ubezpieczenia każdego samochodu. W tym przypadku nie ma nawet znaczenia fakt, że wykupiło się polisę w innej ubezpieczalni. Nawet, jeżeli posiadacz polisy nie dokona jej rozwiązania, to umowa może nie zostać automatycznie przedłużona w kilku sytuacjach.

Ubezpieczenie samochodu – rozwiązanie umowy automatyczne

Automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia może mieć miejsce gdy:

  • polisa nie została opłacona w całości i właściciel pojazdu ma z tego tytułu zaległości finansowe;
  • firmie ubezpieczeniowej zostanie cofnięta zgoda na prowadzenie tego typu działalności;
  • firma ubezpieczeniowa ogłosi upadłość;
  • polisa została przejęta podczas zakupu używanego samochodu.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC?

Umowę OC można wypowiedzieć w kilku sytuacjach i nie będziemy ponosić z tego tytułu żadnej kary finansowej. Oczywiście, jak już wiemy, ma to miejsce, gdy kończy się umowa i nie chcemy jej dalej przedłużać. W sytuacji, gdy wyrejestrowaliśmy pojazd mechaniczny, możemy także odstąpić od umowy, jeżeli zawarliśmy ją przed rejestracją pojazdu i w ciągu 30 dni nie zarejestrowaliśmy samochodu. Można także wypowiedzieć ubezpieczenie, które zostało nabyte wraz z zakupem pojazdu, niezależnie czy jest to motor czy samochód. Wypowiedzenie umowy może mieć też miejsce, gdy straciliśmy samochód, np. wskutek kasacji czy spłonięcia. Podobnie, gdy przekażemy pojazd do demontażu, musimy otrzymać specjalne zaświadczenie by móc zakończyć ubezpieczenie samochodu. Rozwiązanie umowy wysyłamy wtedy do ubezpieczyciela, z załączeniem tych dokumentów. Jeżeli zarejestrujemy pojazd za granicą, to także możemy odstąpić od umowy. Warto pamiętać również, że nawet po podpisaniu umowy mamy 30 dni na jej anulowanie i nie powinno się to wiązać z żadnymi konsekwencjami.

Kara za brak OC

Może się zdarzyć również kara za brak OC w związku z tymi „rotacjami”. Przecież polisa OC jest obowiązkowa, gdyż z jej funduszu pokrywane są naprawy powypadkowe. Jednak niektórzy kierowcy, w ramach źle pojmowanej oszczędności, rezygnują z jej zakupu. Należy wiedzieć, że grozi za to kara finansowa. Od 2008 roku mandat jest droższy. Tutaj trzeba pamiętać, że kara za brak OC ubezpieczenia jest ściśle związana z wysokością płacy minimalnej. Zatem wraz ze wzrostem płacy minimalnej (a przecież tego oczekujemy co roku!), wzrasta kara za brak ubezpieczenia auta. Maksymalna kara za brak OC w przypadku samochodów osobowych wynosi dwukrotność pensji minimalnej, a w przypadku samochodów ciężarowych – do trzykrotności. Natomiast właściciele motocykli zapłacą 1/3 płacy minimalnej w danym roku.

Spóźnione OC – kara

Jeżeli kierowca spóźni się z zakupem polisy OC przez mniej niż 3 dni, to kara wynosi 20%, natomiast spóźnienie od 4 do 14 dni wiąże się z karą na poziomie 70% płacy minimalnej. Wykryciem nieuczciwych kierowców zajmuje się nie tylko policja podczas rutynowych kontroli, ale również UFG, który korzysta ze specjalnej aplikacji, nazywanej często wirtualnym policjantem. W tym przypadku monitorowane są ewentualne przerwy w płaceniu składek. UFG ma naprawdę wysoką wykrywalność nieuczciwych kierowców i może nakładać bardzo wysokie grzywny.

Ubezpieczenie samochodu – rozwiązanie umowy. Co powinno być zawarte w wypowiedzeniu?

Chcąc złożyć wypowiedzenie na ubezpieczenie samochodu, rozwiązanie umowy należy złożyć pisemnie. Warto jednak wiedzieć, że nie ma jednego wzoru. Dlatego należy wejść na stronę internetową ubezpieczyciela, gdzie takowe powinny się znajdować. Zazwyczaj można takie pismo wygenerować automatycznie. Każdy wniosek musi zawierać: imię, nazwisko i adres ubezpieczonego, dane ubezpieczonego pojazdu (w tym markę, model, a także numer rejestracyjny) oraz numer i serię polisy. Zawarta powinna być także podstawa prawna, z jakiego tytułu dokonuje się rozwiązania polisy. Oczywiście należy także wpisać nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisać załączony wniosek. Uwierz, że brak podpisu to jeden z częstszych powodów odrzucania wniosków. Pamiętaj też, że wysyłając pismo pocztą, kluczowa jest data dostarczenia, nie stempla pocztowego.

Wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę

Niestety niejednokrotnie wypowiedzenie polisy wcale nie jest takie łatwe. Nawet jeżeli konsument dotrzyma terminów, ubezpieczyciel może stosować różne „haczyki”, chcąc go zatrzymać u siebie. Można przytoczyć tutaj kilka historii osób, które czują się poszkodowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w związku z trudnościami z rozwiązaniem umowy. Oto przykłady:

Zagubione wypowiedzenie umowy OC samochodu

Pani Kasia wysłała faks przed końcem umowy. Dopełniła wszelkich warunków. Jednak po pewnym czasie otrzymała wezwanie do zapłaty składki wraz z karnymi odsetkami. Co w takiej sytuacji powinna zrobić? Otóż należy pamiętać, aby wysyłając wszelkiego rodzaju rezygnacje mieć potwierdzenie. Może to być kopia wysłanego dokumentu, jednak musi się tam znajdować data. Warto także upewnić się telefonicznie, że dokument dotarł.

30 dni na wycofanie się z umowy OC samochodu

Pan Stanisław zawarł umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym przez telefon, jednak po kilku dniach znalazł bardziej opłacalną ofertę. Czy może on bez konsekwencji rozwiązać umowę? Otóż w tym przypadku odpowiedź jest bardzo łatwa. Ma na to 30 dni i nie może z tego tytułu otrzymać żadnej kary.

Ubezpieczenie samochodu – rozwiązanie umowy wysłane pocztą

Pan Jarek zdecydował się rozwiązać umowę na ubezpieczenie samochodu. Rozwiązanie umowy wysłał pocztą. Jednak wiadomość nadał listem ekonomicznym, który w najlepszym przypadku dociera do nadawcy w około 5 dni. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy poczta zagubi list lub przekieruje do innej placówki, wydłużając tym samym czas dostarczenia listu. Ubezpieczyciel domaga się zapłaty za OC w terminie. Jak w takiej sytuacji ma udowodnić, że wysłał pismo? W tej sprawie może być trudno o rozwiązanie umowy OC, gdyż nie wysyłając dokumentu listem poleconym pan Jacek nie ma jakiegokolwiek potwierdzenia. Zatem pozostaje tylko zgłoszenie do Rzecznika Ubezpieczonych, który powinien rozpatrzyć sprawę.

Rzecznik Ubezpieczonych

Warto wiedzieć, że wszyscy, którzy czują się poszkodowani przez towarzystwo ubezpieczeniowe powinni zgłosić tę sprawę do Rzecznika Ubezpieczonych. Należy pamiętać, by przede wszystkim dokładnie czytać umowy ubezpieczenia i nawet, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe wysyła do nas pisma, a my spełniliśmy wszystkie warunki, nie musimy się niczego obawiać, a sprawę po prostu wyjaśnić. Rzecznik Ubezpieczonych jest w stanie zawsze udzielić konsultacji, a po nie odsyłamy na rządową stronę Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl/