Prawo do odszkodowania z UFG

Naprawy blacharskie Warszawa Białystok, dogodny cennik

Trzeba mieć wyjątkowego pecha by zostać poszkodowanym w wypadku czy kolizji drogowej, w której sprawca nie posiada wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub w której sprawca pozostanie dla nas nieznany, gdyż na przykład zbiegł z miejsca wypadku. Nie wszystko jednak wówczas stracone, bowiem z opresji może nas wybawić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Sprawca bez OC

Oczywiście każdy kierowca poruszający się po polskich drogach jest zobowiązany do wykupu ubezpieczenia OC. Nie znaczy to jednak, że każdy z tego obowiązku się wywiązuje. W przypadku, gdy poniesiemy szkodę – zarówno uszczerbek na zdrowiu, jak i zniszczenie mienia – wskutek wypadku spowodowanego przez taką właśnie osobę, wówczas występujemy o likwidację szkody do UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. I to UFG, po wypłaceniu nam należnego odszkodowania, ściąga należność od sprawcy.

Sprawca nieznany

Na odszkodowanie z UFG możemy liczyć również wtedy, gdy sprawca wypadku nie został zidentyfikowany, bo na przykład oddalił się z miejsca wypadku. Wówczas jednak możemy liczyć na wypłatę świadczenia w ograniczonym zakresie. Przysługuje one bowiem wtedy jedynie za szkody na osobie – gdy poszkodowany poniósł uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowanie za straty materialne, za uszkodzony pojazd, też można w takiej sytuacji uzyskać. Niezbędnym jednak warunkiem jest orzeczenie lekarza – specjalisty, że wypadek spowodował rozstrój zdrowia bądź uszkodzenie narządów ciała w okresie dłuższym niż 14 dni od momentu zdarzenia. Jeśli w zdarzeniu spowodowanym przez nieznanego sprawcę nikt nie ucierpiał na zdrowiu, wówczas pokrycie kosztów naprawy auta możliwe jest jedynie z wykupionego przez nas ubezpieczenia AC.

Ważne zastrzeżenie

Jeśli poszkodowany poniósł szkodę na mieniu w przypadkach powyżej opisanych, a jednocześnie posiada ubezpieczenie autocasco, wówczas szkoda taka pokrywana jest właśnie z naszego AC. Jednak wówczas Fundusz UFG rekompensuje część kosztów, w tym np. te wynikające z utraconego prawa do zniżek przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczeniowej.

Procedura

By złożyć wniosek do UFG korzystamy z pośrednictwa dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które nie może nam odmówić pomocy. Ten ubezpieczyciel, pozostając w porozumieniu z UFG, przeprowadza również standardową procedurę likwidacji szkody. Tak jak w przypadku „standardowych” przypadków, na wypłatę odszkodowania ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możemy liczyć w okresie do 30 dni od zgłoszenia szkody.